Bij een officieel record horen uiteraard ook regels. De volgende regels hanteren wij:

  • Het parcours is officieel gemeten door IAAF gecertificeerde parcours-meters en is minimaal 42.195 meter (https://www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-championships);
  • De tijd wordt geregistreerd door IAAF gecertificeerde tijdwaarnemers;
  • De rugzak mag vooraf en na de poging niet minder wegen dan 18.1 kg op een door het IJkwezen geijkte weegschaal. (18,1 kg komt overeen met een battle weight van 40 Engelse pond);
  • De 8 startende lopers zijn dezelfde 8 lopers die finishen (de andere 12 lopers foerageren en bemoedigen);
  • De tijd van de achtste loper met een rugzak geldt als eindtijd;
  • Dopingcontroles vinden plaats -voor en na de poging;
  • Wandelen vind meerdere keren plaats.