“Combining sport and science” is ook een motto van WRS2020. Vanuit de Fieldlab-gedachte is bij het WRS2020 project ook constant gezocht naar vernieuwende en effectieve interventies. Informatie over uiteenlopende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld: (sport)voeding, vochtbalans, verzuring, testen, trainingsopbouw, herstel, kleding, schoeisel, slaapritmiek, hittebelasting, verschuiven van de peakperformance, ademgasanalyse en live monitoring, werd gedeeld met het team. Onderwerpen die toepasbare kennis opleveren voor de operationele- en opleidingseenheden.

Het bepalen van de trainingsbelasting is een voorbeeld van zo’n ingewikkeld vraagstuk dat bij WRS2020 speelt. Centrale trainingen doe je in een team, maar hoe zwaar is iedere training voor ieder individu? En hoe voorkom je overbelasting? Hoe voorkom je dat de één de ander ‘opblaast’? Hoe bepaal je wie de meeste reserve heeft? Hoe bepaal je per persoon hoeveel calorieën en vocht moeten worden aangevuld en ik welke vorm? Wanneer presteert iemand optimaal? Hoe kun je dat moment verschuiven? Welke invloed heeft dat op de stofwisseling? Enzovoorts.

Op mentaal gebied hebben we weinig interventies gepleegd, behalve elkaar en je positie binnen het team beter leren kennen. Dit zijn al uiterst geselecteerde en mentaal en fysiek bijzonder zwaar getrainde mensen. Ze hebben ontelbare mentale grenzen moeten passeren om ervaren marinier te worden, ze hebben geleerd in wisselende teamverbanden onder hoge druk te moeten werken, hun eigen prestatie ondergeschikt te maken aan die van het team en daardoor ontdekt dat het geheel sterker is dan de som der individuen. Op mentaal gebied was er naar onze inschatting dus nog weinig winst te behalen.

Bij al deze trainingsvraagstukken is een sterke samenwerking tussen de trainer en de Fieldlab specialist essentieel gebleken. Het was samenwerken op het scherpst van de snede, continu zoeken naar de grenzen van het haalbare, zonder de grens waarbij je de lopers definitief kapot maakt te passeren. ‘Rammen met je kast, of zelfs met je kadaver’, is een veelgebruikte kreet binnen het Korps Mariniers. Het is ongenuanceerde stoere praat die iets van de Korpscultuur prijsgeeft. Maar iedere trainer weet dat mensen mentaal en fysiek ‘stukmaken’ geen enkele kunst is. Het is juist de kunst om continue de overload te zoeken, zonder over te belasten. Daarvoor zijn regelmatige testen en metingen essentieel.