Deze poging wordt uitgevoerd door operationele mariniers en oud-mariniers. Naast hun werk (bij het Korps of bij een burgerbedrijf) voeren de lopers 6 tot 8 trainingen per week uit. Hun voorbereidingen bestaan – of hebben bestaan – uit:

  • 1-uursselectie in Doorn op de Van Braam Houckgeest Kazerne in juni 2019;
  • Teampresentatie en teambuilding op 5 juli op Legerplaats Stroe;
  • 2-uurs selectie in Doorn op de Van Braam Houckgeest Kazerne op 20 september 2019 waarbij de groep werd teruggebracht tot 20 lopers;
  • Vanaf september 2019 tot april 2020 zijn er twee centrale teamtrainingen per maand, die om en om in het teken staan van de Korpswaarden: Verbondenheid, Kracht en Toewijding, of een combi hiervan;
  • Op 10 en 11 oktober 2019 labtesten door middel van ademgasanalyse waar onder andere de hartslagzone’s, de VO2-max, het omslagpunt en de calorieënverbranding met rugzak op beoogd tempo wordt gemeten met de COSMED K5 (https://www.cosmed.com/en/products/cardio-pulmonary-exercise-test/k5);
  • Drie-uursmeting op vliegbasis Gilze-Rijen op 20 december;
  • Vanaf half januari tot april 2020 volgen de marathon-specifieke (team)trainingen;
  • Pas op het allerlaatste moment voor 4 april worden de – op dat moment 8 fitste – lopers geselecteerd.