Naast het primaire doel ‘geld ophalen voor het goede doel’, zijn secundaire doelen: ‘het verzamelen van data betreffende physical endurance’ en het opbouwen van kennis over materialen en kennis over de optimalisatie van dit soort prestaties. Als gevolg van deze nagestreefde ultraprestatie worden fysieke en mentale gebieden betreden waarover nog niet heel veel bekend is. Daarom worden de trainingen en oefenwedstrijden van de lopers gemonitord en vindt daarover later kennisdeling plaats binnen Defensie.

 Wat onder andere plaatsvindt met het team is:

  • Trainingen worden opgeslagen op persoonlijke wearables ter evaluatie en monitoring;
  • Op gezette tijden worden de lopers getest op hun metabole waarden (en al dan geen groei hierin);
  • Lezingen/workshops over chronotype, slaapritmiek en optimalisatie herstel;
  • Lezingen en workshops over het gebruik van sportdrank en maatwerk (sport)voeding (https://www.aa-drink.com/nl/producten/);
  • Monitoring op fysieke parameters door het Fieldlab van het Mariniers Opleidings Centrum (https://www.defensie.nl/onderwerpen/korps-mariniers/opleidingen);
  • Live monitoring ter preventie van hitteletsel van het individu binnen een groep;
  • Live monitoring van de hartslag van het individu binnen een groep.